top of page
banner_publikation.png
banner_publikation.png
Publikation 
unsere Publikationen 
Infobroschure02_vietnamesisch_web-1 Kopie.png

Info-Broschüre II
Altwerden in der Migration
(Vietnamesisch)

Sổ tay hướng dẫn II 
tuổi già nơi viễn xứ

Informierung 

"Wissen macht Mut zur Teilhabe!"

Werkstatt zur Teilhabe

im Alter(n) mit Migrationsgeschichte

Infobroschure02_koreanisch_web-1.png

Info-Broschüre II
Altwerden in der Migration
(Koreanisch)

안내서 Info II 이주민의 노년기

Informierung 

"Wissen macht Mut zur Teilhabe!"

Werkstatt zur Teilhabe

im Alter(n) mit Migrationsgeschichte

Infobroschure02_thailaendisch_web-1.png

Info-Broschüre II
Altwerden in der Migration
(Thailändisch)

โบรชัวร์ข้อมูล ฉบับที่ II สูงวัยในต่างแดน

Informierung 

"Wissen macht Mut zur Teilhabe!"

Werkstatt zur Teilhabe

im Alter(n) mit Migrationsgeschichte

Infobroschure02_Japanisch_web-1.png

Info-Broschüre IIAltwerden in der Migration(Japanisch)

情報ブックレット II 移住地で老いる

Informierung 

"Wissen macht Mut zur Teilhabe!"

Werkstatt zur Teilhabe

im Alter(n) mit Migrationsgeschichte

Infobroschure1_thai-1.png

Info-Broschüre 1
Altwerden in der Migration
(Thailändisch)
โบรชัวร์ข้อมูล I สูงวัยในต่างแดน

Informierung 

"Wissen macht Mut zur Teilhabe!"

Werkstatt zur Teilhabe

im Alter(n) mit Migrationsgeschichte

Infobroschure_vietnamesisch-1.png

Info-Broschüre 1
Altwerden in der Migration
(Vietnamesisch)
Sổ tay hướng dẫn I
tuổi già nơi viễn xứ

Informierung 

"Wissen macht Mut zur Teilhabe!"

Werkstatt zur Teilhabe

im Alter(n) mit Migrationsgeschichte

Infobroschure-japanisch-1.png

Info-Broschüre 1
Altwerden in der Migration
(Japanisch)
情報ブックレット I 移住地で老いる

Informierung 

"Wissen macht Mut zur Teilhabe!"

Werkstatt zur Teilhabe

im Alter(n) mit Migrationsgeschichte

Infobroschure_koranisch_vorderseite_edit

Info-Broschüre 1
Altwerden in der Migration
(Koreanisch)
안내서 Info 1 이주민의 노년기

Informierung 

"Wissen macht Mut zur Teilhabe!"

Werkstatt zur Teilhabe

im Alter(n) mit Migrationsgeschichte

teilhabecafe_einladungsflyer.png

Info-Flyer (mehrsprachig)

Einladungsflyer zum Teilhabe-Café

 

Werkstatt zur Teilhabe

im Alter(n) mit Migrationsgeschichte

werkstattzurteilhabe_korrektur.png

Projekt-Flyer (Deutsch)

Werkstatt zur Teilhabe

im Alter(n) mit Migrationsgeschichte

image_edited.jpg

Broschüre (Deutsch)

Dokumentation des zweiten Fachtags

Broschüre - Stark für unsere Migrationsgeschichte

publication.png
Deutsch.jpg

Infobroschüre (Deutsch)

24 Fragen rund ums Thema
Mitmachen im Alter
mit Migrationsgeschichte
in Berlin

Chinesisch.jpg

Infobroschüre (Chinesisch)

有关该主题的24个问与答
与柏林的老年移民群体共同参与
共同组织
共同决定

Indonesisch.jpg

Infobroschüre (Indonesisch)

24 Pertanyaan sekitar thema
Berpartisipasi untuk manula dengan
pengalaman hidup sebagai pendatang
di Berlin

Japanisch.jpg

Infobroschüre (Japanisch)

ベルリンに移り住んで
60歳になったあなた!
一緒に政策を形成しましょう
24の質問

Koreanisch.jpg

Infobroschüre (Koreanisch)

베를린에서 노인 이주자로서
함께 참여하고, 함께 만들어가며,
함께 결정하기
주제 관련 질문 24가지

Thailändisch.jpg

Infobroschüre (Thailändisch)

คำถาม 24 ข้อ เกี่ยวกับเรื่อง
การมีส่วนร่วม การร่วมจัดทำ และ
ร่วมแสดงความคิดเห็น ของผู้อาวุโส
ที่มีภูมิหลังการย้ายถิ่นฐานในเบอร์ลิน

Vietnamesisch.jpg

Infobroschüre (Vietnamesisch)

24 câu hỏi xoay quanh chủ đề này
Cùng tham gia, cùng xây dựng và cùng quyết định
khi có tuổi và đối với người cao
tuổi có yếu tố nhập cư tại Berlin

Infobroschüre (Philippinisch)

24 na katanungan tungkol sa paksang: Pakikisali, paghubog at pakikilahok sa pagpapasya sa mga usaping ukol sa katandaan at pagtanda na may kasaysayan ng paglipat sa Berlin

bottom of page